Thầy chùa 'giả'.. ăn thịt chó bị ăn tát bất ngờ khi đang quay Vlog..