Thế nào là động phòng ??? Là động tay động chân trong phòng