Thời này toàn tộc nạt kinh thôi.

Thanh niên người Mông say rượu tông vào đít xe oto du lịch 16 chỗ biển Hà Nội. Đang cò quay gọi thanh niên bản ra đánh lái xe và phạt 10 triệu, đoàn Thái Bình mình xuống can ngăn lại quay ra đòi đánh ...

Đang tải dữ liệu...