Thốn tận rốn chứ đùa à )

Chắc cô ý đã ăn thứ gì đó nên mới đau bụng như vậy :)))))