Thú vui tao nhã của cụ mà con cháu phải đền mấy trăm triệu. Lại 1 cái tết không vui ...

Cụ mec đỗ trc cửa rồi cụ bà doạ đập xe. Cụ mec thách và cụ bà tay dao tay búa. Cho đi cái gương, kính lái, đèn pha, nắp capo chắc néo. Dự là tết này con cháu cụ không vui!

Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...