Thương các cụ đẻ con ra lo từng li từng tí già rồi đau bệnh nằm xuống con cái lại đối xử như vậy. Còn cha còn mẹ ráng mà lo mà yêu thương.

Đang tải dữ liệu...