Toàn thanh niên, trí thức mà cứ để phải nhắc các bác ạ...

Vị trí tại Đường Vũ Phạm Hàm nhé các bác. 20h tối (26/3).

Toàn các thanh niên bất tử