Tội bé quá nhà nghèo ko có quần áo tử tế phải mặc quần áo rách