Trai khôn lấy được vợ hiền. Như nhặt được tiền như trúng được lô

Thương bác này quá :))