Trâu già thích gặm cỏ non thì trẻ con cũng thích chơi đồ cổ.

Việc nhẹ lương cao này các đồng râm làm thêm part time thích hard core.. nhưng nhớ là trước đã có vụ máy bay "tra ổ khóa gãy khóa" rồi đấy nhé