Trò chơi mất dạy nhất hệ mặt trời

không cười không phải là người nữa... Thằng bên cạnh lời vãi :)) Tội cho cô gái đó...