Trộm cắp rất manh động tại Bắc Giang !

Vào khoảng 16h30’ - 17h đối tượng lẻn vào lấy đi toàn bộ tiền trong két. aCe chia sẻ tìm ra đối tượng để Bạn ấy làm lại cuộc đời !