Trộm chó Việt Nam đã dần dần lên một tầm cao mới @@

Vcl hẳn biển xanh... Bọn trộm giờ lên lever cao vlin :)) Một ngày bọn chó này bị bắt được đánh nát bét người, xe bị đốt rụi mới hả dạ tôi

Đang tải dữ liệu...