Trốn học đi chơi

Tội này phải bắt chổng mông lên ae nhỉ?