Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhũ hồng