Trưa đến đi ship hàng gặp quả này xua tan mệt mỏi Ace ạ!!! vl mát thế

Giờ ra đường đúng là khổ trăm đường cho ae chúng tôi :(