Trưa nắng nóng có 5 cây kem như này thì tuyệt vời.......