Tuổi trẻ tài cao, không sao cháu đi được mà

Ông nhõi này mới hơn chục tí chẳng biết đi xe máy từ bao giờ vậy mà vác xe máy đi như đúng rồi. Sau đó mấy anh trật tự chặn lại, đầu tiên bảo dừng xuống chú bảo cái này thằng bé quát to "không cần đâu cháu đi được, các chú cứ đi làm đi" . Thấy nguy hiểm các anh phải lên chặn đầu xe lại. Nó xuống xe đầu tiên còn hí hửng cười nói rồi sau khi nghe đến việc phải giữ xe thì nó mếu máo xin các anh tha.

Các anh hỏi đi đâu thì nó nói "xe các chú giữ cháu không tiếc, nhưng hôm nay mát trời cháu hứa là qua nhà đón người yêu đi ăn sáng, giờ không có xe thì cuộc tình này chắc cũng sẽ tan vỡ mà thôi chú ạ"

Nghe thấy nó trình bày các anh lắc đầu rồi đưa luôn xe về đồn và liên lạc với phụ huynh để đến nhận con và xe.

Trẻ con bá đạo thật, nhưng được cái rất trách nhiệm với lời hứa :=))))