Tý thì tiễn một mợ Ninja thần thánh từ ngõ phi ra + ngược chiều @@

Ninja này đi xe điện thì chắc skill còn thấp chỉ ở level tập sự, gặp phải ninja đi xe lead lúc đấy cứ xác định là có thương tích xảy ra :))))

Đang tải dữ liệu...