Va quệt tý giữa cụ đầu trọc đi Cx5 và cụ đi xe máy..