Vãi 2k2 2k3. Mình chỉ biết ở nhà onl facebook thôi... Chém thế thì còn gì là người nữa Sợ vl

Mất niềm tin quá.. ngày t bằng tuổi tụi này ở nhà bắn bi đánh cù tắm suối.. chứ có biết cái phớ hay cây kiếm như nào đâu. Thời nay loạn lạc