Vâng. Bọn e chỉ rót bia thôi. Chứ k làm gì cả bố tổ bọn mất nết