'Về nhà đi con': Thư cứu Vũ khỏi cái bẫy dàn cảnh đánh ghen tống tiền