Video full quay cảnh đạp nhân viên an ninh, đánh người mà còn la làng của chị 6000$