Video vụ giết người lúc sáng ở thường tín đây ạ ..đâm như này thì còn gì là người nữa !