Việt Nam giờ kinh quá Xanh bê tát mu

Không trách chị ấy sướng mà chỉ trách thằng bán "trứng rung siêu tốc"!