Việt Nam hay ở PHáp thì NGọc Trinh vẫn ngọt nước và sanh chảnh bực nhất rồi

Những hình ảnh tuyệt đẹp, nóng bỏng của Ngọc Trinh tại Pháp vừa được chia sẻ.