Vợ với chả con ông tỉnh thì mày chết

Đm có ông nào từng bị thế này chưa? =))

Đang tải dữ liệu...