Vội quá quên mịa nó quần

Ca này đỡ sao hả các bác em là em lạy