Xã hội bây giờ nó chán vậy luôn hả cả nhà ???

Em làm rơi có cái hộp cách nhiệt đựng chai nước đá ra đường, dựng xe xuống đi bộ ra nhặt thì cô này nhặt, em bảo ơ của cháu rơi, cô ý bảo cái gì của mày ? Của tao....

Đang tải dữ liệu...