Xe tải mất phanh... Xe máy đã hãm và dìu xe tải đỗ lại an toàn !