Xinh vầy làm mẫu khỏa thân có uổng lắm hông? Hình như 2k...

Ngon ntn mà tiếc quá :(