Zai làng ra quây Taxi không cho về

Sự việc như sau: có cái anh khách đi vào đền chơi ( gần đó có 1 cái đền gọi là đền bảo hà )

Vào bản Tân Thượng chơi ngồi quán nước chém là dân anh chị ( cũng không biết có phải dân đầu gấu ko )


- Thằng này hỏi em ở bản ko biết đầu gấu là cái gì ? Đầu con gấu ak?

+ Anh này bảo ngu thì về bú cu đi

- Thằng này bảo cái đkm về đất này thì đừng có còi to gặp tao thì chỉ có ngày mai vào viện ngày kia xuống mồ

+Anh kia đẩy thằng này ngã thế là thằng này bảo dkm chờ bố may đấy

- Anh khách gọi taxi vào đón về chưa ra khỏi bản bị 500anh em truy sát đuổi kịp , sau đó anh taxi chốt cửa lại không mở, thanh niên ngồi im trên xe không dám xuống ...

 

Đang tải dữ liệu...