Cho em nó đi lâu lâu học lại cách làm người để xh bớt loạn

Thích thể hiện đẳng cấp bây giờ vào trại giam mà suy nghĩ lại nhé