Chở theo con nhỏ đi 'chôm' loa về hót cho vui nhà vui cửa thôi mà ..

Hót xong có đem trả lại cho khổ chủ ko z e gái ơi..kk.. Hi vọng có người nhận ra dáng e ..