Cuộc đời thật lắm bất công, vừa tìm được tình yêu đích thực thì lại bị vợ bắt được hehe