Sinh ra đi đóng hài nhưng lại đam mê bán Trà Cần các cụ ạ !