Thanh niên chưa đi chợ đã 'tiêu hết tiền'..Nên làm liều mượn tạm hộp ROCKET 1h, làm vốn cùng thiếu nữ đi 'chợ' tiếp coi sao??

Nếu ngon lành cành đào thì nhớ ghé lại tiệm trả tiền cho người ta nhé e trai kk