Thanh niên nữa đêm đi câu mực 1 nắng , rình mò, quẹo lựa mãi mới chọn được vài con..Mực rennn , nhiều xúc tua mí chịu à

Bình Dương..chj e công nhân cẩn thận hơn nhé ..