Thầy giáo liên tục tát và phi cước vào học sinh của mình chỉ vì không mặc đồng phục đúng quy định nhà trường.

Khúc Xuân Hòa, sinh năm 1997, giáo viên Chủ nhiệm lớp 10A3, Trung tâm GDTX huyện Lục Ngạn, liên tục tát và phi cước vào học sinh của mình chỉ vì không mặc đồng phục đúng quy định nhà trường. Sự việc xảy ra vào ngày 29/04/2021