Với niềm đam mê trà sữa, cô gái này đã tìm tòi, ngâm cứu phát minh ra loại trà sữa gây nghiện..Bao phê