Vụ cháu bé rơi từ tầng 12 . Một góc máy quay khác rõ hơn khi cháu rơi xuống. Xem xong vẫn sợ